Scrum Master

Scrum Master
Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant / gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan en valt onder de Agile-softwareontwikkeling. (download de brochure)

Logo PHP_MySQLPHP & MySQL Programming
PHP: Hypertext Preprocessor is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie.De naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML)).
MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software. (download de brochure)


Logo DotNet

Microsoft .Net
.NET (uitspraak: dotNET) is een applicatieframework ten behoeve van de naadloze samenwerking van applicaties en bibliotheken geschreven in verschillende programmeertalen. Het is ontwikkeld door Microsoft. .NET is volledig beschreven in publieke ECMA-standaarden, en is daarmee niet uitsluitend voor Microsoft-toepassingen. De Common Language Infrastructure, de officiële naam voor .NET is beschreven in ECMA-standaard 335, de nieuw ontwikkelde taal C# in ECMA-standaard 334. (brochure nog niet beschikbaar)

Logo java

Java
Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Java is een platformonafhankelijke taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++. Java beschikt echter over een uitgebreidere klassenbibliotheek dan C++. Een ander platform waar Java veel wordt gebruikt is de mobiele telefoon. Het gebruik van Javaprogramma's in servers is meer en meer toegenomen sinds het implementeren van just in time compilatie, dat op het niveau van de Java Virtual Machine een grote versnelling van de uitvoering met zich meebracht. Daarnaast bevatten de J2EE- (Enterprise Edition) bibliotheken een groot aantal klassen voor het programmeren van (web)serverapplicaties, het communiceren met gegevensbestanden en het gebruik van allerlei generieke diensten. (brochure nog niet beschikbaar)


Prezi
Prezi is een online presentatieprogramma in de cloud om ideeën te ontdekken en te delen op een virtueel canvas. Ook is het mogelijk om offline te werken door de applicatie te downloaden voor zowel Windows als Mac gebruikers. Deze mogelijkheid kan alleen als je betaalde Prezi neemt. Prezi is herkenbaar door de zogenaamde "Zooming User Interface" (ZUI), waardoor gebruikers in- en uit kunnen zoomen naar media op het scherm. De dienst werd in 2009 gelanceerd in Boedapesten biedt gratis en betalende licenties. Er zijn ook speciale licenties voor educatie en groepen. (download de brochure)

Logo TMapTMap NEXT® Test Engineer
TMap®, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Om de inrichting en uitvoering van testprocessen gestructureerd te laten verlopen, is TMap gebaseerd op vier pijlers; Wat/Wanneer. Hoe, Waarmee en Wie. TMap is een generiek model. De theorie is universeel beschreven omdat dé testaanpak nu eenmaal niet bestaat. Testen komt voor in diverse variaties die elk hun eigen toepassing van de standaard vragen. In deze training wordt daarom ruim aandacht besteed aan de wijze waarop de juiste componenten van TMAp, voor welk testproces dan ook, geselecteerd kunnen worden. (download de brochure)

TMap AwarenessTMap® Awareness
De training is bedoeld voor leidinggevenden die in hun rol te maken met hebben met testers. Hierbij valt te denken aan projectmanagers, SCRUM masters, teamleiders etc. Als leidinggevende bent u bijvoorbeeld als lijn-manager betrokken bij medewerkers in testgerelateerde functies (bijv. tester, testcoördinator of testmanager). Er is dan verantwoordelijkheid voor het vakmanschap van de testers. Ook kan er sprake zijn van een rapportagelijn bijvoorbeeld als project-manager. Er is dan behoefte aan inhoudelijk inzicht in de test-activiteiten. Deze training kan voor deelnemers een opstap vormen richting een functie als testmanager of testcoördinator. Het primaire doel is daar echter niet op gericht. (download de brochure)

Training Zakelijk Engels
Engels is een wereldtaal en dat merkt u. De Engelse taal is ook belangrijk in uw werk. U wilt met uw Engels graag goed voor de dag komen. U bent op zoek naar handige zinnen en uitdrukkingen die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. U heeft de Engelse taal ook nodig als het gaat om telefoneren, zakelijke gesprekken voeren, bezoek ontvangen en een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze praktijkgerichte training verbetert u uw zakelijk Engels op zeer effectieve wijze. U leert de taal snel en efficiënt en u zult met meer vertrouwen Engels spreken in uw zakelijke omgeving. (download de brochure)

GelukChinese taal- en cultuurtraining
De Chinese economie is de snelst groeiende economie ter wereld. China wordt daarmee meer en meer een belangrijke handelspartner voor Nederlandse bedrijven. China is ook een land in ontwikkeling. De economische verandering van een centraal geleide economie naar een economische vorm, waar de vrije markt economie meer een rol is gaan spelen, heeft ook gevolgen voor de consument. Maar het verschil tussen de groepen Chinezen blijft enorm. Het is daarom erg belangrijk om kennis te hebben van de taal en de cultuur van dit omvangrijke land. (brochure nog niet beschikbaar)

GelukOnline verkopen in China
In samenwerking met ChinaTalk biedt Mentorum een workshop van een halve dag aan voor merken en bedrijven die de Chinese consument willen bereiken en bedienen. In deze ‘crash course’ komen de volgende zaken aan bod: beschrijving van de e-commerce en m-commerce markt in China, belangrijkste e-com platforms en online shops, de Chinese consument, strategieën voor het online verkopen van producten, internetcensuur en sociale media & WeChat en online marketing en promotie. (download de brochure)


SP_365
Microsoft Office 365 & Sharepoint
Office 365 van Microsoft is een softwareoplossing specifiek ontwikkeld voor professionals en kleine bedrijven. Met Office 365 werkt u in de zogenaamde 'Cloud' waardoor u, waar u ook bent, altijd beschikking heeft tot uw Office programma's zoals Outlook en Word. Daarnaast bestaat Office 365 uit tools waarmee op afstand samenwerken in teams en online communiceren met collega's, klanten en andere relaties gemakkelijk wordt.
Microsoft SharePoint is een onderdeel van de Microsoft Office familie.Het is een geïntegreerde suite om mensen, processen en gegevens bijeen te brengen. SharePoint wordt vaak als een raamwerk beschreven dat als basis dient voor intranet; extranet en zelfs internet sites te maken. Binnen het raamwerk is het mogelijk een content te beheren en samen te werken aan onder andere documenten, projecten ook wel een samenwerkingsverband van een team of van een bedrijf genoemd. (download de brochure)


Workshop Microsoft Windows Server 2008 & 2012 Basis
Windows Server is de versie van Windows die bedoeld is voor gebruik op netwerkservers: computers die binnen een netwerk diensten beschikbaar stellen aan grotere aantallen gebruikers. Deze workshop begint met een kort overzicht van de vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie, gevolgd door de installatie van het besturingssysteem aan de hand van een case. Daarna worden de belangrijke mogelijkheden besproken, zoals de Active Directory waarmee een netwerk centraal beheerd kan worden en de andere gebruikelijke servertaken. Ook is er aandacht voor beveiliging en het maken van back-ups. U gaat zelf actief aan de slag met de installatie en configuratie van DNS, DHCP, GPO en Active Directory. Deze workshop is dan ook bedoeld als inleiding voor mensen die vertrouwd willen raken met Windows Server 2008 of 2012, aankomend netwerkbeheerders of andere ict-medewerkers. (download de brochure)

SocMedia

Social Media training
Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en ook informele wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Op professioneel niveau wordt Social Media ingezet om jezelf of een bedrijf te profileren en presenteren. Het belang van een juiste invulling van en omgang met dit medium is dan erg groot. (download de brochure)

NB: Omdat Mentorum inspeelt op de vraag van de (arbeids)markt kan het aanbod veranderen. Niet elke training is namelijk steeds even populair of gevraagd. Daar waar een grote behoefte aan is kunnen wij een training verzorgen. Indien maatwerk gewenst is kan dit ook verzorgd worden. Vraag ons naar de mogelijkheden