Trainen en opleiden

Waarom?

Onze maatschappij en de wereld er omheen verandert behoorlijk snel, zeker in het geval van de ICT wereld. Om de aansluiting voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt niet te verliezen maar ook voor ZP'ers die een vervolgopdracht willen is bijhouden van de aanwezige kennis of aanleren van nieuwe technieken essentieel. "Kennis is macht" luidt het oude gezegde van Francis Bacon en eeuwen na dato heeft deze uitspraak in waarheid niet ingeboet. Opleidingen in de ICT zijn echter een kostbare aangelegenheid. Daarom is het belangrijk een opleiding te volgen die nu van waarde is of veelgevraagd gaat worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Hoe?

Om te weten te komen wat er veelgevraagd is heeft Mentorum veel contact met arbeidsmarkt-experts en werving- en selectie- bureau's. Daarnaast wordt de vacaturemarkt nauwlettend in de gaten gehouden zodat bekend is welke opleidingen nodig zijn of worden. Daarop wordt het aanbod aan trainingen wat Mentorum verzorgt aangepast. Om de prijs laag en betaalbaar te houden heeft Mentorum geen groot en duur kantoorpand en houden we de overheadkosten laag door goede prijs- afspraken met onze trainers. De kwaliteit is gewaarborgd door contracten met gerenommeerde exameninstituten als Exin en er staan gecertificeerde trainers voor de klas. We zijn dus 'lean and mean', in het belang van onze cursisten!

Wat?

Het portfolio omvat een uitgebreid pakket aan technische onder-werpen zoals Microsoft Sharepoint, TMap NEXT, Java en PHP, methodes zoals Agile Scrum Master en ontwikkeling van social skills via Social Media-, Cloud- en Prezi trainingen (lees meer). Mentorum heeft een groot aantal trainingen verzorgd voor vele tevreden cursisten en daarnaast zijn ook projecten in samenwerking met het UWV in Utrecht uitgevoerd. Het aanbod wordt steeds aangepast om te voldoen aan de wisselende vraag van de arbeidsmarkt om zo een portfolio aan te kunnen bieden met de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs. Dit heeft veel van onze cursisten geholpen om snel een nieuwe baan of opdracht te verkrijgen.

Kwaliteit

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Mentorum staat voor kwaliteit tegen lage prijzen. Voor de trainingen die moeten voldoen aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) maakt Mentorum gebruik van de accommodatie van partner Trainspot te Utrecht. De lokalen voor trainingen en examens van Trainspot voldoen aan de strenge eisen van dit ministerie en worden daarom mede gebruikt voor trainingen en examens die worden aangevraagd met een scholingsvoucher.
Om aan de plaatsing- en stage eis te voldoen heeft Mentorum contact met diverse bedrijven die hier graag hun medewerking aan willen verlenen.